Kompresory rotacyjne RKL 160

Kompresory rotacyjne RKL 160  niemieckiej firmy CVS Engineering GmbH służą do rozładunku substancji płynnych spożywczych i chemicznych z pojazdów  cystern metodą wyporu poduszką sprężonego powietrza.

Kompresory rotacyjne działają na zasadzie siły odśrodkowej . Siła odśrodkowa  dociska do cylindra łopatki elektrografitowe umieszczone w szczelinach wału głównego umocowanego na łożyskach  mimośrodowo względem osi cylindra. Wypchnięte łopatki zabierają zassane powietrze i przesuwają w kierunku wyjścia – w trakcie tego ruchu zmniejsza się przestrzeń między wałem głównym a cylindrem i  następuje sprężanie . Zaletą tego rozwiązania jest uzyskanie równego strumienia czystego suchego powietrza.

Dane techniczne - właściwości

Dane ogólne kompresora RKL 160

Ciężar kompresora [kg] 33
Znamionowa prędkość obrotowa [1/min] 1500
Poziom hałasu przy ciśnieniu roboczym - 2,0 bar 1) [dB(A)] 75
1) Odległość do kompresora 7 m

Dopuszczalny zakres roboczy kompresora RKL 160

Dopuszczalny zakres roboczy - [1/min] 1200…1600
Temperatura zasysu 1) - [°C] –10…+40
Wysokość geodezyjna 1) [m] 0…1000
Podciśnienie po stronie ssącej [mbar] 0…65
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie pracy 2) [bar] 2,5
1) Przy temperaturach zasysu lub wysokościach spoza dopuszczalnego zakresu roboczego należy skonsultować się z MHS II Hydraulika Siłowa
2) Ciśnienie ssące przy kołnierzu ssącym = 1,0 bar, temperatura zasysania i otoczenia = 20 °C

Wydajność przy 1500 1/min kompresora RKL 160

Objętość zasysanego powietrza przy 0,0 bar – 145 [m3/h] przy ciśnieniu roboczym 2,0 bar -115 [m3/h] Moc sprzęgła przy nadciśnieniu 0,0 bar - 4,5 [kW] Przy ciśnieniu roboczym 2,0 bar - [kW] 8,1 1) Ciśnienie ssące przy kołnierzu ssącym = 1,0 bar, temperatura zasysania i otoczenia = 20 °C

Przewiń do góry